• RIFF 2010

  SPEAKERS

  Arh. Johannes BERTLEFF
  EXHIBIT ARHITECTURA, BRASOV
  Arh. Silvia DEMETER LOWE
  ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
  Arh. Rudolf GRAEF
  Vicepreşedinte, ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
  Arh. Dan MARIN
  ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
  Bogdan PÂRVANU
  Arhitect Şef, PRIMĂRIA SECTORULUI 2
  Ec. Ion MARIN
  Director Economic,PRIMĂRIA SECTORULUI 2, DIRECŢIA ECONOMICĂ
  Ing. Corneliu DRUG
  Director, PRIMĂRIA SECTORULUI 2, DIRECŢIA INVESTIŢII
  Conf. Univ. Dr. Ing. Cătălin LUNGU
  Vicepreşedinte, COMISIA AUDITORILOR ENERGETICI- AIIR
  Arh. Alexandru BĂLAN
  Preşedinte OAR, FILIALA DOBROGEA
  Prof. Dr. Arh. Ana Maria DABIJA
  OAR, FILIALA BUCUREŞTI/UNIV. “ION MINCU”